ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA  RYBNEGO

 

 

Beneficjent: Zakład Przetwórstwa Rybnego PANIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 

Operacja pt.  Zakup specjalistycznych środków transportu wewnętrznego oraz środków trwałych w celu usprawnienie logistyki i produkcji w Zakładzie Przetwórstwa Rybnego "PANIX" Sp. z o.o. Sp. k i zachęcania do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Planowane efekty: oszczędność energii i zmniejszenie oddziaływania na środowisko; powstanie udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb;  poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego

 

Wartość operacji: 694 343,43 zł netto, w tym środki  z Unii Europejskiej 347 171,71 zł, w tym udział Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  260 378,78 zł.