ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA  RYBNEGO 

Beneficjent: Zakład Przetwórstwa Rybnego PANIX Paweł Niziołek

Operacja:  Zakup specjalistycznych środków transportu w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko oraz poprawy bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w firmie Paweł Niziołek Zakład Przetwórstwa Rybnego "PANIX" oraz w celu zachęcania do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”. Planowane efekty: poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy oraz zmniejszenie oddziaływania Wnioskodawcy na środowisko.
Wartość operacji: 450 700,00 zł netto, w tym środki  z Unii Europejskiej 203 392,50 zł, w tym udział Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 152 544,37 zł.

 


Beneficjent: Zakład Przetwórstwa Rybnego PANIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

 

Operacja:  Premia dla zakładów przetwórstwa rybnego w postaci dopłaty do kapitału obrotowego w związku z tymczasowym zawieszeniem lub ograniczeniem produkcji i sprzedaży spowodowanych epidemią COVID-19. Działanie: Wsparcie kapitału obrotowego, Priorytet 5: Wspieranie obrotu i przetwarzania, Program Operacyjny "Rybactwo i morze".

Cel operacji: zachęcanie do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu.

Wartość operacji: 1062850 zł netto.

 

Operacja:  Zakup specjalistycznych środków transportu wewnętrznego oraz środków trwałych w celu usprawnienie logistyki i produkcji w Zakładzie Przetwórstwa Rybnego "PANIX" Sp. z o.o. Sp. k i zachęcania do inwestowania w sektor przetwarzania i obrotu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w zakresie działania 5.4 „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i akwakultury” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Planowane efekty: oszczędność energii i zmniejszenie oddziaływania na środowisko; powstanie udoskonalonych produktów, procesów lub systemów zarządzania przetwórstwem ryb;  poprawa bezpieczeństwa, higieny i warunków pracy w procesie przetwórstwa rybnego.

Wartość operacji: 694 343,43 zł netto, w tym środki  z Unii Europejskiej 347 171,71 zł, w tym udział Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  260 378,78 zł.